Лечение на дългогодишни фобии

лечение на фобии при психотерапевт

Всеки човек е изпадал в ситуация, в която изпитва огромен страх, било то от даден обект, поставянето в дискомфортна ситуация или игра на въображението. В едни ситуации човек успява да се справи със страха си. В друга обаче чувствителността му към даден стимул се изостря и справянето със ситуацията изглежда невъзможно. Това състояние се нарича фобия – страхът към ситуации, обекти или действия от външен фактор.

Съществуват различни видове фобии, които са основани на социални, ежедневни или специфични фактори. Човек често пренебрегва тези фобии или бяга от ситуации, в които може да се проявят и намирането на решение изглежда на практика невъзможно. Но съществуват лечения, чрез които фобиите могат да бъдат преодолени, стига човек да застане лице в лице с тях.

Фобиите много често възникват в ранна детска възраст, но обикновено отминават с времето. В други случаи обаче фобиите са дългогодишни, възникнали в по-късна възраст, и затова самото лечение трябва да бъде специфично. Най-разпространените методи са свързани с хипноза и хипнотерапия, които спомагат за изтръгването на страхове, трупани с годините в съзнанието на човека. Хипнозата е научен метод, който спомага за разбиването на ежедневни навици, свързани със стрес и тревожност, които са предизвикани от страх при евенруална среща с обекта на фобията. Чрез помощта на хипнотични сеанси, успешно се изкореняват навиците на бягство от ситуации и предмети, които биха могли да доведат до дискомфорт. Навлизането в подсъзнанието и превръщането на отрицателното в положителното дават много добри резултати.

Другото предпочитано лечение е чрез хипнотерапията. Тя действа недоловимо за рационалния ум и често не се осъзнава какво е точно действието ѝ. Промяната, до която води хипнотерапията със себе си, е осезаема – чрез това лечение човек се сдобива с различна визия за живота и възприятията идват на мястото си. Ако до преди това лечение, човекът е бил свръхчувствителен, след това вече успява да възприема нещата такива каквито са и се научава да не ги приема като заплаха и нещо, от което да бяга и да се страхува.

Първата и най-важна стъпка е страдащия да се обърне към опитен специалист - психотерапевт и под негово ръководство да се изправи пред фобийни ситуации. Разбира се, това не се случва отведнъж, затова човек трябва да има търпение и стъпка по стъпка да се изправи пред страха си и да съумее да го изтръгне от съзнанието си. Това се случва когато той се постави в ситуация, която да отключи страха му и да се опитва постепенно да възприема ситуацията и да я преобрази в нещо положително. За това обаче е необходимо упорстване и то достатъчно дълго време, за да се постигне напълно състоянието, в което страхът е напълно изкоренен.

Независимо от това какво лечение на фоби ще предпочете, човек трябва да бъде готов да се изправи пред страховете си и най-вече да приеме своето състояние като проблемно и да се опита да възвърне здравословното си състояние и въприятие.

 

Публикувано в Маркетинг.

Коментарите са забранени.